ಇ ಎಮ್ ಐ ಎಸ್ (ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾಹಿತಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ)
 
  •  ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಆಯ್ಕೆ ಬಗ್ಗೆ
 
 
 
 
 
 
 
 
1960 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿರುವ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯು ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಗಳಿಂದಲೂ  ಗುಣಮಟ್ಟದ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣವು ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಧ್ಯೇಯೋದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಹೊಂದಿರುವ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯುಅತಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ, ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶಗಳಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗದಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಪ್ರವರ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯು, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ 412 ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು 321 ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಆಡಳಿತ, ಧನಸಹಾಯ, ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು, ಮಂಗಳೂರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಧಾರವಾಡ ಮತ್ತು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಛೇರಿಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ
(
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ).
   ನಡವಳಿಗಳು-ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ
ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ಗರಿಷ್ಠ ವಯೋಮಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ
ಬಗ್ಗೆ 22th June
   ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ: ದಿನಾಂಕ: 30.06.2017 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ರಾಜ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮೂಲ 
          ವೃಂದದ ಇಲಾಖೆಯ ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್,ಅಧೀಕ್ಷಕರು, ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರ ಗಳ
          ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಭಾಗಶಃ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿ (Finalise) ಪ್ರಕಟಿಸುವ
          ಬಗ್ಗೆ 6th June
   ಚಾಲನಾ ಆದೇಶ - ಇಲಾಖಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ
          ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿತ್ತಾಧಿಕಾರವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.2nd June
   ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ- ಜನವರಿ 2018 ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2018ರವರೆಗೆ ವಯೋನಿವೃತ್ತಿ
         ಹೊಂದಲಿರುವ ಪಟ್ಟಿ. 29th may
   ಸುತ್ತೋಲೆ- ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ
         ವಿಷಯವಾರು ಮಂಜೂರಾದ ಹುದ್ದೆಬಗ್ಗ16th April    
   ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ -
              1.ವಿಭಾಗ 4(1) ಎ - ದಿನಾಂಕ; 31/12/2017 ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತೆ
              2.ವಿಭಾಗ 4(1) ಬಿ- ದಿನಾಂಕ; 31/03/2017 ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತೆ

   ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005ರ ನಿಯಮ 26 (3) (ಬಿ) ರಂತೆ
            ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮನವಿ
            ಪ್ರಾಧೀಕಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು- ದಿನಾಂಕ:31-03-2017 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ.

   ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ ಕೈಪಿಡಿ -ದಿನಾಂಕ:31-03-2017 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ.


  ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಕೈಪಿಡಿ 4th  Sep
  ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೈಪಿಡಿ 4th  Sep
   ಸರಕಾರಿ ಆದೇಶ- ಯೋಜನಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗ-ಮುಂದುವರಿಕೆ ಆದೇಶ  
   Circular - ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಗಳ ನಿಯೋಗ 3rd July 
   ಸಿಬ್ಬಂದಿ ದಾಖಲಾತಿ ವಿಧಾನ- ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ ಸಾಧನ
   ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಗಳು- RUSA lDP 8th Aug.
   ಅಧಿಸೂಚನೆ - ವರ್ಗಾವಣೆ ನಿಯಮಗಳು 2014-15 4th July


Back
Next
•  ಇ-ಕಲಿಕೆ & ಇ-ವಿಷಯ 
• 
ವೆಬ್ ವಿಷಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
ಡಿಸ್ಕ್ಲೇಮರ್: ವಿಷಯದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯು ಇರುತ್ತದೆ
ಆಯುಕ್ತರು, ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
ಬೆಂಗಳೂರು - 01. ಇಮೇಲ್: bngcce@kar.nic.in
ರಚನೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ:
ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ
ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
ಸೈಟ್ ಆಯೋಜಿಸಿದೆ:
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರ
ಬೆಂಗಳೂರು
©  ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ,ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಭಾರತ
Website in English
ಸುತ್ತೋಲೆ - 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಬೋಧಕ ಹಾಗೂ ಬೋಧಕೇತರರ 
                  
ವರ್ಗಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 2ndAugust
1.
ತುರ್ತು:ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿನ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ವಿವರಗಳ ಬಗ್ಗೆ 13th July
3.
ಪ.ಜಾ/ಪ.ಪಂಗಡದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಲ್ಯಾಪ್‍ಟಾಪ್‍ಗಳನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು 2018-19ರ ಮೊದಲ
  
ವರ್ಷದ  ಪ್ರವೇಶಗಳು.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ದರಪಟ್ಟಿಗಳ ಆಹ್ವಾನ- ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿಯ ಶೌಚಾಲಯಗಳ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗಾಗಿ ಒಬ್ಬರು ಸ್ಕ್ಯಾವೆಂಜರನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಸಂಬಂಧ ಆಸಕ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ದರಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 13th August
ಸುತ್ತೋಲೆ - ರೂಸಾ ಯೋಜನೆ(ಫೇಸ್-1,2) ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರುಗಳು ಹಾಗೂ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ 13th August
ಕಾರಣ ಕೇಳಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ-ಇಎಂಐಎಸ್ ನಲ್ಲಿ 2018-19ರ ಕಾರ್ಯಭಾರ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಅಪಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ
ಸುತ್ತೋಲೆ- ಕಾಲೇಜಿಗಳಲ್ಲಿ  ಗ್ರೂಪ್-ಡಿ ನೌಕರರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ
ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ - ರೇಂಜರ್/ರೋವರ್ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಲೀಡರ್ಸ್ :ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಮೂಲ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ  ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
ಸುತ್ತೋಲೆ- ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ದಿ ಭಾರತ್ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ & ಗೈಡ್ಸ್ ನ ರೋವರ್/ರೇಂಜರ್ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
ಸುತ್ತೋಲೆ-ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರುಗಳಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಬುನಾದಿ ತರಬೇತಿಗೆ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
8th August
ಸುತ್ತೋಲೆ-2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಂತೂರ್ ಮಹಿಳಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ8th August
ಸುತ್ತೋಲೆ - ಅಟೆಂಡರ್ ಗಳಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಸ್ಥಾನಾಪನ್ನ ಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ
8th August
ಸುತ್ತೋಲೆ : ಹೊಸ ಬ್ಯಾಚ್ ನ ಎಂ.ಹೆಚ್.ಆರ್.ಡಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ
ONLINE ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು
ಹೊಂದಿರುವಂತೆ ಸೂಚಿಸುವ ಕುರಿತು ಪ್ರಚಾರ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ..
ಸುತ್ತೋಲೆ : ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ತರಬೇತಿಗಾಗಿ
ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 3rd August
ಸುತ್ತೋಲೆ-  ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳ ಎಜುಸ್ಯಾಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ 30th July
ಸುತ್ತೋಲೆ- ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಸಿವಿಲ್ ಅಪೀಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ:5774-
5788/2013ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ತೀರ್ಪನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 30th July
ಸುತ್ತೋಲೆ- ಗಾಂಧಿ ವಿಚಾರ ಸಂಸ್ಕಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 24th
July
ಸುತ್ತೋಲೆ- 2018-19ನೇ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ  ವಿವಿಧ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೋರ್ಸಗಳಿಗೆ ಶುಲ್ಕ
ನಿಗಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 26th July
ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ-  ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ “Good Governance”  ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಗಾರಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿಸುವ
ಬಗ್ಗೆ 26th July
ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ- ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ  “IT for Effective Office Management”  ತರಬೇತಿಗೆ  ನಿಯೋಜಿಸುವ
ಬಗ್ಗೆ 26th July
ಸುತ್ತೋಲೆ -ಹಿರಿಯ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರಿಗೆ ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ
ಮಾಹಿತಿ ಬಗ್ಗೆ 26th July
ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ - 03 ದಿನಗಳ “Office Management” ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಗಾರಕ್ಕೆ
ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
ಸುತ್ತೋಲೆ- ನಿವೇಶನ/ಮನೆ,ಕಾರು/ದ್ವಿಚಕ್ರ ಖರೀದಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ 24th July
ಸುತ್ತೋಲೆ- 2018-19ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಹೆಚ್.ಐ.ವಿ/ಏಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕುಷ್ಠರೋಗ ಪೀಡಿತ
ಪೋಷಕರಿಗೆ (ಬದುಕಿರುವ ಇಲ್ಲವೇ ಮೃತಹೊಂದಿರುವ) ಜನಿಸಿದ ಪದವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅಥವಾ
ಹೆಚ್.ಐ.ವಿ./ಏಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕುಷ್ಠರೋಗ ಪೀಡಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು
ಶಿಷ್ಯವೇತನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.24th July
ಸುತ್ತೋಲೆ- ಇಲಾಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳ
ಬೋಧಕ/ಬೋಧಕೇತರರ ನೌಕರರ ವೇತನ ಹಾಗೂ ವೇತನ ಬಾಕಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಇ.ಸಿ.ಎಸ್ ಮುಖಾಂತರ
ಸೆಳೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ 17th July
ುತ್ತೋಲೆ- ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ 02 ದಿನಗಳ “ಸಕಾಲ” ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಗಾರಕ್ಕೆ
ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
ಸುತ್ತೋಲೆ- ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಶುಲ್ಕ ವಸೂಲಾತಿ
ಹಾಗೂ ಮರು ಜಮೆ ಬಗ್ಗೆ.17th July
ಸುತ್ತೋಲೆ- 2018ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯ ವೇತನ ನಿಗದೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ
ಸಮಸ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ 17th July
ಸುತ್ತೋಲೆ- ಪಿ.ಹೆಚ್.ಡಿ/ಎಂ.ಫಿಲ್ ಪದವಿ ಪಡೆದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಈಗಾಗಲೇ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿ
ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಮುಂಗಡ ವಾರ್ಷಿಕ ವೇತನ ಬಡ್ತಿಗಳನ್ನು ಮೂಲ ವೇತನಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ
ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.17th July
ಸುತ್ತೋಲೆ - ಭಾರತ್ ಸ್ಕೌಟ್ & ಗೈಡ್ಸ್,ರೇಂಜರ್/ರೋವರ್  ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಮುಂದುವರೆದ
(Advance) ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ರೋವರ್ ಮೂಲ ತರಬೇತಿ (Basic)   ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಾಪಕರನ್ನು
ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.17th July
ಸುತ್ತೋಲೆ- 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳನ್ನು ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ
ಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ13th July
ಸುತ್ತೋಲೆ- 2018-19ನೇ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ  ವಿವಿಧ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೋರ್ಸಗಳಿಗೆ ಶುಲ್ಕ
ನಿಗಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 13th July
ಸುತ್ತೋಲೆ- RUSA Fund Tracker ನಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಅಪ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 13th July
ಸುತ್ತೋಲೆ-2017-18 ರಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ B.Sc.&BCA ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ Campus Drive
ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ
ಸುತ್ತೋಲೆ : ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸಾಹಸ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 12th July
ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ: 2018-19 ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದ ಎಡ್ಯೂಸಾಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
ಮತ್ತು  ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು 11th July
ಸುತ್ತೋಲೆ - Baseline Data Work Format ನಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
6th July
ಕಾರ್ಯಗಾರ-ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ “IT for Effective Office Management” ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತರಬೇತಿ 
ಬಗ್ಗ13th July
ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ - 2017  ಬ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರುಗಳಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಬುನಾದಿ ತರಬೇತಿಗೆ
ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.6th July
ಸುತ್ತೋಲೆ - ಯುವ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಘಟಕಕಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ
ಬಗ್ಗೆ 6th July
ಸುತ್ತೋಲೆ - 2018-19ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿನ
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬೋಧನಾ ಕಾರ್ಯಭಾರಕ್ಕೆ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ
ಬಗ್ಗೆ 3rd July
ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ-ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ಹುದ್ದೆ: ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೇ
ಹಾಜರಾಗಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ
ಸುತ್ತೋಲೆ :ಎ.ಪಿ.ಐ. ಅಂಕಗಳ ಆಧಾರಿತ ಉನ್ನತ ಎ.ಜಿ.ಪಿ.(Higher AGP) ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 3rd
July
ಸುತ್ತೋಲೆ-  ಪದ್ಮ ಶ್ರೇಣಿಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 30th June
ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ - ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು/ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು/ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಬೋಧಕರುಗಳಿಗೆ
ಎ.ಪಿ.ಐ. ಆಧಾರಿತ ವೃತ್ತ ಪದೋನ್ನತಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ರೂ.6000 ರಿಂದ 7000 ಕ್ಕೆ ಎ.ಜಿ.ಪಿ.ಯನ್ನು
ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 30th June
ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ- ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪಿನಂತೆ  ಹಿಂಬಡ್ತಿಯಿಂದ ತೆರವಾದ ಖಾಲಿ
ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ
ಅರ್ಹ ನೌಕರರಿಗೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ 30th June
ಸುತ್ತೋಲೆ-  ಪದ್ಮ ಶ್ರೇಣಿಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 30th June
ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ- ಬೋಧಕ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿರುವುದರಿಂದ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ
ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.30th June
ಸುತ್ತೋಲೆ- ಪಿ.ಯು.ಸಿ. (Supplementary Exam) ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪದವಿ
ಕೋರ್ಸುಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ 29th June
ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ- ಬೋಧಕ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿರುವುದರಿಂದ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ
ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.29th June
ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ - ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮೆಂಟ್ ಸೆಲ್ ಗಳನ್ನು ಸದೃಡಗೊಳಿಸಲು ಸಮಿತಿಯ
ರಚನೆ ಬಗ್ಗೆ.29th June
ಸುತ್ತೋಲೆ- ರಾಜ್ಯ ಆರನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರವು ಅನುಮೋದಿಸಿ,
ಆದೆಶಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ
ಸುತ್ತೋಲೆ-ಕರ್ನಾಟಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮೂಲಕ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳ ಸಹಾಯಕ
ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗ್ಗೆ 26th June
ಸುತ್ತೋಲೆ - ರೂಸಾ 2.0 ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ
ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಕಾಲೇಜುಗಳ ರೂಸಾ 2.0 ಆನ್ಲೈನ್ ​​ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ
ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 25th June
ಸುತ್ತೋಲೆ - ಪಿ.ಹೆಚ್.ಡಿ ಮುಂಗಡ ವೇತನ ಬಡ್ತಿಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ 20th June
ವಿಷಯ -  ಪಿ.ಹೆಚ್.ಡಿ ಮುಂಗಡ ವೇತನ ಬಡ್ತಿಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ 20th June
ಸುತ್ತೋಲೆ - ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪೀರ್ ತಂಡದ ಭೇಟಿಯ ಸಿದ್ದತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ 20th
June
ಸುತ್ತೋಲೆ - ದಿನಗೂಲಿ ನೌಕರರ ವೇತನ ಇನ್ನಿತರೆ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಕುರಿತು 20th
June
ಸುತ್ತೋಲೆ - ಭಾರತ್ ಸ್ಕೌಟ್ & ಗೈಡ್ಸ್,ರೇಂಜರ್/ರೋವರ್  ತರಬೇತಿಗೆ ಅಧ್ಯಾಪಕರನ್ನು
ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 19th June
ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ-ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ಹುದ್ದೇಗಳಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು 19th
June
ಸುತ್ತೋಲೆ -2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ “ಉನ್ನತಿ” ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ
ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ತೃತೀಯ ವರ್ಷದ ಪದವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 19th June
ಸುತ್ತೋಲೆ - ಇಎಂಐಎಸ್ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 18th June
ಸುತ್ತೋಲೆ- ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ (ಪ್ರೊಫೆಸರ್) ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹ
ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರನ್ನು
ಅರ್ಹತೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆಯ್ಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಪದೋನ್ನತಿಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 18th June
ಸುತ್ತೋಲೆ- ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳ ನ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ
ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ 15th June
ಸುತ್ತೋಲೆ- 2018ನೇ ಜೂನ್ 21ರಂದು “ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ”ಯನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸುವ
ಬಗ್ಗೆ 15th June
ಸಭಾ ಸೂಚನಾ ಪತ್ರ- ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ
ಕಾಲೇಜುಗಳ ಕಟ್ಟಡ ಹಾಗೂ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಬಗ್ಗೆ 15th June
ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ- ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ 05 ದಿನಗಳ Management Development Programme” ಎಂಬ
ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಗಾರಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ15th June
ಸುತ್ತೋಲೆ - ಜೀವನ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಅಧ್ಯಾಪಕರನ್ನು
ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 15th June
ಸುತ್ತೋಲೆ - ಜೀವನ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಅಧ್ಯಾಪಕರನ್ನು
ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗ. 13th June
ಸುತ್ತೋಲೆ - ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಜ್ಯೇಷ್ಠತೆ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರುವ
ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಸಂಬಂಧ
ಮಾಹಿತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.14th June
ಆದೇಶ- ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಬಡ್ತಿ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ವಿವಿಧ
ವೃಂದಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದ
ಬಡ್ತಿಗಳನ್ನು ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪಿನಂತೆ Ad-hoc ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಹಿಂಬಡ್ತಿ
ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ
ಹಿಂಬಡ್ತಿಯಿಂದ ತೆರವಾದ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹ ನೌಕರರಿಗೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.11th
Junel
ಸುತ್ತೋಲೆ- ಅರ್ಹವಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಕಾಲೇಜುಗಳು RUSA 2.0 Online Portal
ನಲ್ಲಿ
ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 8th June

ಆದೇಶ - ಪಿ.ಹೆಚ್.ಡಿ. ಪದವಿ: ಮುಂಗಡ ವೇತನ ಬಡ್ತಿಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ 6th
June
ರೂಸಾ 2.0 ಯೋಜನೆಯ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್-9 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ
ಸಂಬಂಧ (Infrastructure to Grants) ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳು.6th June
ಸುತ್ತೋಲೆ - 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನಗಳನ್ನು
ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ6 th
ಚಾಲನಾ ಆದೇಶ - ಇಲಾಖಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ
ವಿತ್ತಾಧಿಕಾರವನ್ನು
ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.2nd June
ಸುತ್ತೋಲೆ- ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 5 ರಂದು ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಚರಿಸುವ ಕುರಿತು
2nd June                 
2018-19ರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದ ಲ್ಲಿ ಟೆಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿವರಗಳ ಬಗ್ಗೆ 1st June
ಸುತ್ತೋಲೆ- ರೂಸಾ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಂದ ದೊರೆತ
ಪ್ರಯೋಜನದ ಬಗ್ಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಕುರಿತು. 1st June
ಸುತ್ತೋಲೆ- Baseline Date Word Format ನಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿಮಾಡಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ
ಬಗ್ಗೆ.29th may  
ಸುತ್ತೋಲೆ - ಹೆಚ್.ಆರ್.ಎಂ.ಎಸ್. ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಡಿಡಿಒಗಳು ತಮ್ಮ ಬೋಧಕರ/
ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಸೇವಾ ವಿವರಗಳನ್ನು (SR details) ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ.26th may

ಸುತ್ತೋಲೆ“Leadership Team Building” ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಗಾರಕ್ಕೆ
ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.1st June
ಸುತ್ತೋಲೆ-“ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ವಿಜ್ಞಾನ ವಸ್ತುಪ್ರದರ್ಶನ ಸ್ಪರ್ಧೆ” ಯಲ್ಲಿ ಪದವಿ ವಿಜ್ಞಾನ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗ.
ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ-ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ Sakala ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕಾರಕ್ಕೆ
ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 29th may
ಆದೇಶ-ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಹುದ್ದೆಯ ಪ್ರಭಾರ ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 29th may
ಸುತ್ತೋಲೆ - ಜೀವನ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಅಧ್ಯಾಪಕರನ್ನು
ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.26th may
ಸುತ್ತೋಲೆ-2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಕಛೇರಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಕೋರುವ
ಬಗ್ಗೆ.24th may
ಸುತ್ತೋಲೆ -ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಪದವಿ
ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ
ಇರುವ ಬೋದಕರ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ24th may
ಸುತ್ತೋಲೆ - ಸಕಾಲ ಸೇವೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ24th may

ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ : ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರುಗಳ ಎ.ಜಿ.ಪಿ. ಬಗ್ಗ24th
May
ಸುತ್ತೋಲೆ -5ನೇ ಜೂನ್ 2018 ರಂದು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಚರಿಸುವ
ಕುರಿತು.
ದಿನಾಂಕ: 15.07.2017 ರಿಂದ 28.07.2017ರ ವರೆಗೆ  ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ
ಗೌರವಧನ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 16th May.
ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ-ಕನ್ನಡ ವಿಷಯದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರುಗಳಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಬುನಾದಿ ತರಬೇತಿಗೆ
ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 16th may
ಸುತ್ತೋಲೆ- ಎ.ಜಿ.ಪಿ. ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ/ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುವ ಬಗ್ಗೆ 8th May.
ಸುತ್ತೋಲೆ - 2013,2014,2015 ಮತ್ತು 2016ನೇ ಸಾಲಿನ “ಸಂದೀಪನಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇದವಿದ್ಯಾ
ಪುರಸ್ಕಾರ”ಕ್ಕೆ
  ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 8th May.
ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ - ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರುಗಳ ಪ್ರಥಮ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು
ಅನುಮತಿ 8th May.
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ- ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ
“Swachh Bharat
      Summer Internship” ಸ್ವಚ್ಛತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ. 5th May.
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ- ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 5th May.
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ- ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ
ಪ.ಜಾ/ಪ.ಪಂಗಡದ ಪ್ರಥಮ
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ - 2018-19ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಪದವಿ
ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿನ ಪದವಿ
       ಕೋರ್ಸುಗಳಿಗೆ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ನಿಗಧಿಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 3rd May
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ - ಸುತ್ತೋಲೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ  ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ
ವಿದ್ಯಾಥಿðಗಳ ಪ್ರವೇಶ
      ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬಗ್ಗೆ 2nd May
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ - ಸುತ್ತೋಲೆ ಹೆಚ್.ಆರ್.ಎಂ.ಎಸ್.ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಡಿಡಿಒಗಳು ತಮ್ಮ
ಬೋಧಕರ/ಬೋಧಕೇತರ
      ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಸೇವಾ ವಿವರಗಳನ್ನು (SR details) ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ 2nd May
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ - ಸುತ್ತೋಲೆ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ದಿನಗೂಲಿ ನೌಕರರ ವೇತನ ಇನ್ನಿತರೆ
ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅನುದಾನ
      ಬಿಡಿಗಡೆ ಕುರಿತು. 2nd May 
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ - ರೂಸಾ phase-II ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು
ತರಬೆತಿ ಬಗ್ಗೆ 26th April
  ⬗ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಸೂಚನೆ/ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 26th April
  ⬗ ರಾಜ್ಯದ ಕೆಲವು ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ
ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ
      ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ 26th April
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ- ಪದವಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೋರ್ಸುಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ
ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ವಿಜ್ಞಾನ
      ಅನುದಾನ ಬಳಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 26th April
  ⬗ ಆದೇಶ- ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಬಡ್ತಿ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ವಿವಿಧ
ವೃಂದಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದ
      ಬಡ್ತಿಗಳನ್ನು ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪಿನಂತೆ Ad-hoc ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ
ಹಿಂಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ
      ಹಿಂಬಡ್ತಿಯಿಂದ ತೆರವಾದ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹ ನೌಕರರಿಗೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ
ಬಗ್ಗೆ.20th April
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ - ಜೀವನ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಅಧ್ಯಾಪಕರನ್ನು
ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗ20th April
 
ಸುತ್ತೋಲೆ- ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಕಛೇರಿ/ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ
ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಬೋಧಕೇತರ
      ನೌಕರರ ವಿವರಗಳನ್ನು Exel Format ನಲ್ಲಿ ನಿಗಧಿತ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗ19th
April
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ- ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಪರಿಷತ್ತು ಆಯೋಜಿಸಿರುವ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ
“ಅಂತರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
      ಕನ್ನಡ ವಿಜ್ಞಾನ ಉಪನ್ಯಾಸ ಸ್ಪರ್ಧೆ”ಯಲ್ಲಿ ಪದವಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು
ಭಾಗವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 19th April
  ⬗ ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ - ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರುಗಳಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಬುನಾದಿ ತರಬೇತಿಗೆ ನಿಯೋಜಿಸುವ
ಬಗ್ಗೆ 17th April
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ-ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ
ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ -ಚುನಾವಣಾ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ
ಪದವಿ
      ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿನ ಬೋಧಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯುವ ಬಗ್ಗೆ 12th
April
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ - 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಕಛೇರಿ ಹಾಗೂ
ಇತರೆ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ
      ಅನುದಾನ ಕೋರುವ ಬಗ್ಗೆ 11th April
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ - ಜೀವನ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಅಧ್ಯಾಪಕರನ್ನು
ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 11th April
  ⬗ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ - ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಬೋಧಕರ ಹುದ್ದೆ ಬಗ್ಗೆ 10th
April
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ:Leadership & Team Building ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತರಬೇತಿಗೆ ನಿಯೋಜಿಸುವ
ಬಗ್ಗೆ 9th April
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ-2018ನೇ ಸಾಲಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸಾವðತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ ಸಂಬಂಧ
ಇಲಾಖಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ
      ಕಾಲೇಜುಗಳ ಕಟ್ಟಡ/ಕೊಠಡಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯðಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 9th
April
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ - ಕನ್ನಡ ವಿಷಯದ ಪ್ರಧ್ಯಾಪಕರುಗಳಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಬುನಾದಿ ತರಬೇತಿಗೆ
ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 9th April
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ - 2018ನೇ ಸಾಲಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸಾವðತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಯ
ಬಗ್ಗೆ 7th April
  ⬗ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು :ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ
ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ
      ಹುದ್ದೆಗೆ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ಗರಿಷ್ಠ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಿಲಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ 6th April
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ:ಪಿಹೆಚ್ ಡಿ/ಎಂ.ಫಿಲ್ ಪದವಿ ಪಡೆದ ಬೋಧಕರುಗಳಿಗೆ ಮುಂಗಡ ವೇತನ
ಬಡ್ತಿಗಳನ್ನು
      ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ 03rd April
  ⬗ ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪಕ:ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರುಗಳ ಪ್ರಥಮ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು
ಅನುಮತಿ 03rd April
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ - ಜೀವನ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಅಧ್ಯಾಪಕರನ್ನು
ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 28th March
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ : ಎಜುಸ್ಯಾಟ್  ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ: ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಿನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ 28th March
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ - ಬಳಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 21st March
  ⬗ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ : ಎಜಿಪಿ ಮಂಜೂರಾತಿ 17th March
  ⬗ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ : ಎಜಿಪಿ ಮಂಜೂರಾತಿ 17th March
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ : 2009ರಲ್ಲಿ ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ್.ಸಿ ಮೂಲಕ ನೇಮಕಗೋಂಡಿರುವ ಸಹಾಯಕ
ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರುಗಳ ಪದವಿಗಳ
      ನೈಜ್ಯತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಬಗ್ಗ 21st March
  ⬗ ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪಕ:ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರುಗಳ ಪ್ರಥಮ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು
ಅನುಮತಿ 21st March
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ-ಉನ್ನತ ಎಜಿಪಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗ 12th March
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ-ಎಜಿಪಿ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುವ ಬಗ್ಗೆ 12th March
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ-ಯು.ಜಿ.ಸಿ. ಹಿಂಬಾಕಿ ಪಾವತಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು 12th March 
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ-ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್-ಡಿ ನೌಕರರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ
ಮೇಲೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು
       ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ 15th March
  ⬗ ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ - ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ 02 ದಿನಗಳ RTI 2005 ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ
ತರಬೇತಿ 14th March
  ⬗ ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ -ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ 02 ದಿನಗಳ Sakala ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಗಾರಕ್ಕೆ
ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ14th March
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ-ಯು.ಜಿ.ಸಿ. ಹಿಂಬಾಕಿ ಪಾವತಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು 12th March
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ-ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಕಛೇರಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ
ಅನುದಾನ 8th Mar
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ-2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿ & ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತ ಋಣ
ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗ 8th Ma 
  ⬗ ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪಕ:ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರುಗಳ ಪ್ರಥಮ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು
ಅನುಮತಿ 8th March
  ⬗ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ  - ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಗಳ 6th March
  ⬗ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ  - ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳು 6th March
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ - ಸಕಲಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು 28th Feb
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ - ಕರ್ನಾಟಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿ ಆದೇಶ
28th Feb
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ - ಜೀವನ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿ” ಗೆ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಅಧ್ಯಾಪಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ
ಬಗ್ಗೆ 28th Feb
  ⬗ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು : ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ 28th Feb
  ⬗ ಆದೇಶ - ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳ ಪ್ರಭಾರ 26th Feb
  ⬗ ಸಭಾ ಸೂಚನ ಪತ್ರ - ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರುಗಳ ಪ್ರಥಮ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು
ಅನುಮತಿ 26th Feb
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ - ಹಿರಿಯ ಶ್ರೇಣಿ ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆ ಶ್ರೇಣಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ವರ್ಗೀಕರಣ ಬಗ್ಗೆ
26th Feb
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಸೂಚನೆ/ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 26th Feb
  ⬗ ಸಭಾ ಸೂಚನ ಪತ್ರ - ನ್ಯಾಕ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ -
ಕಾರ್ಯಗಾರ 26th Feb
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ- ಕೌಶಲ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ- ಐ.ಸಿ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಆರ್. ತರಬೇತಿ -ಅನ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿಮಿತ್ತ/ನಿಯೋಜನೆ 23rd feb
  ⬗ ಆದೇಶ - ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ15th Feb
  ⬗ ಆದೇಶ-ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನವನ್ನು
ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ22
  ⬗ ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ - ಕೇಂದ್ರ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗ ಪರೀಕ್ಷಾ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ
ಬಗ್ಗೆ22nd Feb
  ⬗ ನ್ಯಾಕ್ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗ19th Feb
  ⬗ ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ - ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗಳ ಬಗ್ಗ19th Feb
  ⬗ ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ - ಸರ್ವೋದಯ ಸಮಾಜ ಸಮ್ಮೇಳನ :ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ
ಬಗ್ಗೆ19th Feb
  ⬗ ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ - ವೃತ್ತಿ ಬುನಾದಿ ತರಬೇತಿಗೆ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ19th Feb
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ - ಕಾಲೇಜುಗಳ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಕ್ ಮಾನ್ಯತೆ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು
ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ19th Feb
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ - ಕಾಲೇಜುಗಳ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಕ್ ಮಾನ್ಯತೆ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು
ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ19th Feb
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ - 2018ರ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಮೂಲಭೂತ ¸Ëಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ
ಬಗ್ಗೆ 19th Feb
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ - ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ 15th Feb
  ⬗ ಆದೇಶ - ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ15th Feb
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ-ಎನ್.ಎಸ್.ಎಸ್. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು
ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗ19th Feb
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ - ಉಚಿತ Skill based Training ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗ19th Feb
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ - ಸಕಾಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 16th Feb
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ - 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ದ್ವಿತೀಯ ವರ್ಷದ ಪದವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ       
      ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿ ಬಗ್ಗೆ
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ - ಜೀವನ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿ” ಗೆ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಅಧ್ಯಾಪಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ
       ಬಗ್ಗೆ.14th Feb
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ - ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಪದವಿ.ಶಿಕ್ಷಣ.ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜುಗಳ ಸಹಾಯಕ
      ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣಬೊಧಕರು ಮತ್ತು ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರುಗಳಿಗೆ ಎ.ಜಿ.ಪಿಯನ್ನು
      ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ - 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ,gÉÊmïì ¸ÀA¸ÀÜUÉ ವಹಿಸಲಾಗಿರುವ ವಿಶೇಷ
      ಅಭಿವೃದ್ಧಿಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ14th Feb
  ⬗ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¥ÀæzsÁå¥ÀPÀgÀÄ,zÉÊ»PÀ ²PÀët ¨ÉÆÃzsÀPÀgÀÄ ºÁUÀÆ UÀæAxÀ¥Á®PÀÄUÀ½UÉ G£ÀßvÀ
     J.f.¦ ªÀÄAdÆgÁw §UÉÎ 14th Feb
 
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ-ಸಂಸದೀಯ ಉಪನ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಗಾರವನ್ನು ಪದವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ
ಏರ್ಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗ15th Feb
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ - ಐಐಟಿ ಮುಂಬೈ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ Spoken Tutorials ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅನುಷ್ಠಾನದ
ಬಗ್ಗೆ 15th Feb

  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ - ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಕಟ್ಟಡ ಬಾಡಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಗ್ಗೆ 12th Feb
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ - ಕೇಂದ್ರ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗದ ಪರೀಕ್ಷಾ ದಿನಾಂಕಗಳು 12th Feb
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ :ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗಗಳ ಗಳಿಕೆ ರಜೆ ನಗದೀಕರಣದ ಮೊತ್ತ ಡ್ರಾ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. 9th Feb 
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ :ನೆನಪೋಲೆ - ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005ರ ಮಾಹಿತಿ 9th Feb
  ⬗ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದೇಶ - ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮತ್ತು ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು 6th Feb
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ - ಪದವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅಂದೋಲನ
6th Feb
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ - ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ-2018ರ ಭಾಷಾಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಲೇಜು
ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ
                  ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 6th Feb
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ - ನ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ - ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ 6th Feb 
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ - ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಬೋಧಕರುಗಳಿಗೆ ರೂ.9000 ಎಜಿಪಿಯನ್ನು       
        ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ 5th
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ - ಎಜಿಪಿ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಬಗ್ಗ 3rd Feb
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ - ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005 :ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗ 3rd Feb
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ -  ಜೀವನ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿ’ಗೆ ಅಧ್ಯಾಪಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 31st Jan
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ - ಕಾಲೇಜು ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತದಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದು
       ಹಾಗೂ ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವ ಬಗ್ಗ 31st Jan
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ - 2018-ನೌಕರರ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಪಟ್ಟಿ30th Jan
  ⬗ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದೇಶ - ವಿಜ್ಞಾನ ಕೋರ್ಸ್/ವಿಷಯಗಳು 30th Jan
  ⬗ ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ- ಕೆಇಎ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರುಗಳ ಪ್ರಥಮ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮತ್ತು
        ತಿದ್ದ್ಡುಪಡಿ ಆದೇಶ 27th Jan
  ⬗ ಎಜುಸ್ಯಾಟ್ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ - ಫೆಬ್ರವರಿ 2018 25th Jan
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ - ಎಜುಸಾಟ್ ಮೂಲಕ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಸಾರ 25th Jan
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ - ವರ್ಗಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ 25th Jan
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ -  ಜೀವನ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿ’ಗೆ ಅಧ್ಯಾಪಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 27th Jan
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆಎಸ್ಬಿಐನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳು,ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳಗಳು 23th Jan
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆಕಾಲೇಜುಗಳ ಕಚೇರಿ  ಮತ್ತು ಇತರ ವೆಚ್ಚಗಳ ಬಗ್ಗೆ 23th Jan
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ - ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ 23th Jan
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ - ಖಜಾನೆ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕದ ಬಗ್ಗೆ 23th Jan

  ⬗ ಆದೇಶ- ಕೆ.ಇ.ಎ. ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರುಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿ ಆದೇಶ 17th Jan
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ - ಗ್ರೇಡ್ 2 ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ 17th Jan
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ :ಕಾಂಪ್ಲಿಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್,ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡೋವರ್ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳ
ಸಲ್ಲಿಸುವುದು 12thJan
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ- ಜೈವಿಕ ಮತ್ತು ಧಾನ್ಯಗಳ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 12thJan
  ⬗ ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ- ಕೆಇಎ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರುಗಳ ಪ್ರಥಮ ವೇತನ
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ2thJan
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ-ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತದಾರರ ದಿನಾಚರಣೆ 9thJan
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ-ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಸಾಲ ರೂಪದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ9thJan
  ⬗ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆದೇಶ-ನ್ಯಾಕ್  ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ  9thJan

  ⬗ ಆದೇಶ-ಗ್ರೇಡ್-1 ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರುಗಳಿಗೆ ಗ್ರೇಡ್-2 ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ
ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪ್ರಭಾರ 9thJan
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ-ಅನುಚ್ಛೇದ 371 ಜೆ ಅನ್ವಯ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್-ಕರ್ನಾಟಕ
ಪ್ರದೇಶ 6thJan
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ-ಕೆ.ಇ.ಎ. ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರುಗಳ ಪತಿ-ಪತ್ನಿ
ಪ್ರಕರಣದಡಿ ಸ್ಥಳ ಮಾರ್ಪಾಡು 4thJan
  ⬗ ಆದೇಶ- ಕೆ.ಇ.ಎ. ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರುಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿ ಆದೇಶ
4th Jan
2018-19 ವರ್ಗಾವಣೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅರ್ಹತೆಯ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು