ಅಪ್ಲೋಡ್ಗಳುಗಳು
Downloads
   ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ- ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಾಕ್ಷರತೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬಗ್ಗೆ16th Oct.

   ಸುತ್ತೋಲೆ - ರಾಜ್ಯದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿರುವ ನಿರುಪಯುಕ್ತ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.26th Sept
   ನಡವಳಿಗಳು-ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ಗರಿಷ್ಠ ವಯೋಮಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 22th June  
   ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ: ದಿನಾಂಕ: 30.06.2017 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ರಾಜ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮೂಲ 
          ವೃಂದದ ಇಲಾಖೆಯ ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್,ಅಧೀಕ್ಷಕ
ರು, ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರ ಗಳ
          ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಭಾಗಶಃ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿ (Finalise) ಪ್ರಕಟಿಸುವ
          ಬಗ್ಗೆ
6th June   
  ⬗
   ಚಾಲನಾ ಆದೇಶ - ಇಲಾಖಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ
          ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿತ್ತಾಧಿಕಾರವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.
2nd June  
  ⬗
   ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ- ಜನವರಿ 2018 ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2018ರವರೆಗೆ ವಯೋನಿವೃತ್ತಿ
         ಹೊಂದಲಿರುವ ಪಟ್ಟಿ
. 29th may  
  ⬗
   ಸುತ್ತೋಲೆ- ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ
         ವಿಷಯವಾರು ಮಂಜೂರಾದ ಹುದ್ದೆಬಗ್ಗ
16th April    
  ⬗   ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ -
              1.
ವಿಭಾಗ 4(1) - ದಿನಾಂಕ; 31/12/2017 ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತೆ
              2.ವಿಭಾಗ 4(1) ಬಿ- ದಿನಾಂಕ; 31/03/2017 ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತೆ

  ⬗   ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005 ನಿಯಮ 26 (3) (ಬಿ) ರಂತೆ
           
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮನವಿ
           
ಪ್ರಾಧೀಕಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು- ದಿನಾಂಕ:31-03-2017 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ.

  ⬗   ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ ಕೈಪಿಡಿ -ದಿನಾಂಕ:31-03-2017 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ.


  ⬗  ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಕೈಪಿಡಿ 4th  Sep
  ⬗  ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೈಪಿಡಿ 4th  Sep
  ⬗   ಸರಕಾರಿ ಆದೇಶ- ಯೋಜನಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗ-ಮುಂದುವರಿಕೆ ಆದೇಶ    
  ⬗
   Circular - ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಗಳ ನಿಯೋಗ 3rd July        
ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಂತೆ ನವೀಕರಿಸಿದ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡನ್ನೂ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ವೆಬ್‌ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗುವದು
 
ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ
1960 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿರುವ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯು ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಗಳಿಂದಲೂ  ಗುಣಮಟ್ಟದ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣವು ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಧ್ಯೇಯೋದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಹೊಂದಿರುವ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯುಅತಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ, ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶಗಳಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗದಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಪ್ರವರ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯು, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ 415 ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು 321 ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಆಡಳಿತ, ಧನಸಹಾಯ, ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು, ಮಂಗಳೂರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಧಾರವಾಡ ಮತ್ತು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಛೇರಿಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ (ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ).  
ಪ್ರಮುಖ ವೆಬ್ ಲಿಂಕಗಳು
ಇ ಎಮ್ ಐ ಎಸ್ (ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾಹಿತಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ)
412 ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಅಂಬ್ರೆಲಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್
ಸೇವಾ ಸಿಂಧು
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕೋಶ
ಟೆಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ - "ಜ್ಞಾನತರಂಗ್"
ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಹಾಜರಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
ಇ-ಕಲಿಕೆ & ಇ-ವಿಷಯ 
• 
ವೆಬ್ ವಿಷಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
Back
Next
ಸುತ್ತೋಲೆ-ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಥಮ ಪದವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಲ್ಯಾಪ್ ಟಾಪ್ ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
ತಿದ್ದುಪಡಿ  - ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗಾಗಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ “ಮೈತ್ರಿ” 24x7 ಸಹಾಯವಾಣಿಯ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ
ಸುತ್ತೋಲೆ- ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಹಿರಿಯ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು/ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರಿಗೆ ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ -ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ ಎ.ಪಿ.ಐ. ಅಂಕಗಳ ಆಧಾರಿತ ರೂ.8000/- ಉನ್ನತ ಎ.ಜಿ.ಪಿ. (Higher AGP) ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.20th Nov
ಸುತ್ತೋಲೆ- ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಂಚೆ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ. 20th Nov
ಸುತ್ತೋಲೆ- ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳಿಗೆ  ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. 20th Nov
ಸುತ್ತೋಲೆ-ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗಾಗಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ‘ಮೈತ್ರಿ’ 24*7 ಸಹಾಯವಾಣಿಗೆ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಕುರಿತು.18th Nov
ಸುತ್ತೋಲೆ- ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳಿಗೆ  ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು
ಸುತ್ತೋಲೆ- ಚುನಾವಣಾ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಜಾರಿಯಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಹಿತೆ ಜಾರಿಯಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ
ಸುತ್ತೋಲೆ-ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟ ಭರವಸಾ ಕೋಶ (IQAC) ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
ಸುತ್ತೋಲೆ-ಸಭಾ ಸೂಚನಾ ಪತ್ರ - ದಿನಾಂಕ: 19.11.2019 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಪರೆನ್ಸ್ (ವಿ.ಸಿ.)ನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.
ಸುತ್ತೋಲೆ-ಸುತ್ತೋಲೆ-2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ವರ್ಷದ ಪದವಿ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ವರ್ಷದ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದು ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಂದ ಶುಲ್ಕ ವಸೂಲಾತಿ ಮಾಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು e-MIS ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
ಸುತ್ತೋಲೆ-ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಸಹ/ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರುಗಳಿಗೆ ಪಿ.ಹೆಚ್.ಡಿ. ಪದವಿ ಪಡೆದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮುಂಗಡ ವೇತನ ಬಡ್ತಿಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
ಸುತ್ತೋಲೆ-2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ ಬಳಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.12th Nov
ಸುತ್ತೋಲೆ- ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿದ ಬೋಧನಾ ಕಾರ್ಯಭಾರಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಕಾರ್ಯಭಾರವಿರುವ ಶೂನ್ಯ ಕಾರ್ಯಭಾರವಿರುವ ಬೋಧಕರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
ಸೇರ್ಪಡೆ ಆದೇಶ -  ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಬಿ.ಎಡ್. ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಎಂದು ಸೇರಿಸಿ ಓದಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು.12th Nov
ಸುತ್ತೋಲೆ-
“ಜೀವನ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿ”ಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಅಧ್ಯಾಪಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.12th Nov
ಸುತ್ತೋಲೆ-ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಥಮ ಪದವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಲ್ಯಾಪ್ ಟಾಪಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ
ವಿಷಯ-ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರುಗಳಿಗೆ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ
ಸುತ್ತೋಲೆ- ಪಿ.ಹೆಚ್.ಡಿ ಪದವಿ - ಮುಂಗಡ ವೇತನ ಬಡ್ತಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಪುನರ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ ಮೂಲ ವೇತನಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 6th Nov
ರೂ.9000/- ಉನ್ನತ ಎ.ಜಿ.ಪಿ. ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ/ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
ಸುತ್ತೋಲೆ-ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ,ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ-SSP PORTAL.4th Nov
ಸುತ್ತೋಲೆ-  ಒಂದು ದೇಶ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನ, ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಹಮ್ಮಿ ಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ.2nd Nov
ಸುತ್ತೋಲೆ- ಪಿ.ಹೆಚ್.ಡಿ ಪದವಿ - ಮುಂಗಡ ವೇತನ ಬಡ್ತಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಪುನರ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ ಮೂಲ ವೇತನಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.2nd Nov
ಸುತ್ತೋಲೆ-೨೦೧೯-೨೦ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ದೂರವಾಣಿ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ. 2nd Nov
ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ - ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ ನೀಡುವ ಸಂಬಂಧ, ಸ್ಥಳ ಆಯ್ಕೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ.31st Oct.
ಸುತ್ತೋಲೆ- 2016  ಯುಜಿಸಿ  7th Pay scale ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ 30th Oct.
ಸುತ್ತೋಲೆ- ದಿನಾಂಕ: 31.10.2019 ರಂದು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ “ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕತಾ ದಿವಸ” ವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.30th Oct
ಸುತ್ತೋಲೆ- ಜಾಗೃತಿ ಅರಿವು ಸಪ್ತಾಹ-2019’ (Vigilance Awareness Week-2019) ದಿನಾಂಕ: 28.10.2019 ರಿಂದ 02.11.2019 ರವರೆಗೆ ಆಚರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.30th Oct
ಸುತ್ತೋಲೆ - ನೌಕರರ ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಅನಗತ್ಯ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪರಿಚಲಿಸುತ್ತಿರುವ &ಅರ್ಜಿಗಳಲ್ಲಿನ ನ್ಯೂನತೆಗಳ  ಬಗ್ಗೆ.30th Oct
ಸುತ್ತೋಲೆ- State Scholarship Portal ಬಗ್ಗೆ.25th Oct
ಸುತ್ತೋಲೆ- 2016  ಯುಜಿಸಿ  ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ 25th Oct
ಸುತ್ತೋಲೆ- 2016ನೇಪರಿಷ್ಕೃತ ಯುಜಿಸಿ ವೇತನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇಲಾಖಾ ವೆಬ್ ಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಲಿಂಕ್ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು  ಸೂಚನೆ.24th Oct
ಜ್ಞಾಪನ - ಇಲಾಖೆಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರುಗಳಿಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.24th Oct
ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣ ಪತ್ರ 24th Oct
ಸುತ್ತೋಲೆ- ಎಜುಸ್ಯಾಟ್ ಉಪಗ್ರಹ ಆಧಾರಿತ ಶೈಕ್ಷಿಣಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ.22nd Oct
ಸುತ್ತೋಲೆ- ವೀಡಿಯೊ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್-E-Attestation for scholar portal.22nd Oct
ಸುತ್ತೋಲೆ- ಇಲಾಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟ ಆಧರಿಸಿ Ranking ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಸಿದ್ದಪಡಿಸಸಲು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 22nd Oct
ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ - ರಾಜ್ಯದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಹಾಗೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಂಡಳಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಪರವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ
ಸುತ್ತೋಲೆ- ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕುರಿತು.21st Oct
ಸುತ್ತೋಲೆ- ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ 21.10.2019,3.00 ರಿಂದ 5.00 PM ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಪರೆನ್ಸ ಮುಖೇನ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ
ಸುತ್ತೋಲೆ- “ಜೀವನ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿ”ಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಅಧ್ಯಾಪಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.17th Oct
ಸುತ್ತೋಲೆ- ವೇತನ ಮತ್ತು ವೇತನ ಭತ್ಯೆಗಳ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಖಜಾನೆ-2ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕುರಿತು.17th Oct
ಸುತ್ತೋಲೆ - ರಾಜ್ಯದ ಸರ್ಕಾರಿ/ಖಾಸಗಿ/ಅನುದಾನಿತ/ಅನುದಾನರಹಿತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಪೋರ್ಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ. 17th Oct
ಜ್ಞಾಪನ - ಇಲಾಖೆಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರುಗಳಿಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಳನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.17th Oct
ಸುತ್ತೋಲೆ - ಖಾಲಿ ಇರುವ ಗ್ರೂಪ್-ಡಿ ನೌಕರರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ.16th Oct
ಸುತ್ತೋಲೆ-  ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಖಾಸಗಿ & ಅನುದಾನಿತ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಅನುದಾನಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ 2014-15ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ 2018-19ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನವರೆಗೆ ಬೋಧನಾ ಶುಲ್ಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಶುಲ್ಕದಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ. 19th Oct
ಸುತ್ತೋಲೆ- ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳಿಗೆ  ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.12th Oct

ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದೇಶ - ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರರು.11th Oct
ಜ್ಞಾಪನ - 2019 ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಿನ ಎಡುಸಾಟ್ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
ಕಾರಣ ಕೇಳುವ ನೋಟೀಸ್ - ಆನ್‌ಲೈನ್ ಪ್ರವೇಶ.
ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದೇಶ -  ಹಳೆಯ ಯುಪಿಎಸ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬದಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
ಜ್ಞಾಪನ - ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.4th Oct
ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ - ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಆಯ್ಕೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ.4th Oct
ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ - ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಎಜುಸ್ಯಾಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಸಮಿತಿ ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.3rd Oct
ಸುತ್ತೋಲೆ- ಗ್ರಂಥಪಾಲಕುರಗಳಿಗೆ ಎ.ಪಿ.ಐ. ಅಂಕಗಳ ಆಧಾರಿ ಉನ್ನತ ಎ.ಜಿ.ಪಿ.(Higher AGP) ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 30th Sept
ಸುತ್ತೋಲೆ- ದಿನಗೂಲಿ ನೌಕರರ ವೇತನ  ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.27th Sept
ಸುತ್ತೋಲೆ- ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳಿಗೆ  ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.27th Sept
ಸುತ್ತೋಲೆ- ವಿಜ್ಞಾನ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ  ಅನುಧಾನವನ್ನು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.26th Sept
ಸುತ್ತೋಲೆ-2016ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಯುಜಿಸಿ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯ ಜಾರಿಯಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನದ ಮಾಹಿತಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು.
ಸುತ್ತೋಲೆ- 10ನೇ ಏಷಿಯನ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಷಿಪ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
ಸುತ್ತೋಲೆ- ಉನ್ನತ ಎ.ಜಿ.ಪಿ. ನಿಗಧಿಪಡಿಸುವ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ/ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುವ ಬಗ್ಗೆ.20th Sept
ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ - ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಅನುಚ್ಛೇಧ 35ಎ ಮತ್ತು 370ನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ .12th Sept
ಸುತ್ತೋಲೆ-  ಯು.ಜಿ.ಸಿ. ಶ್ರೇಣಿಯನ್ವಯ  ಬೋಧಕರುಗಳ ಪಿ.ಹೆಚ್.ಡಿ. ಪದವಿ ಪಡೆದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ವೇತನ ಬಡ್ತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.12th Sept
ಸುತ್ತೋಲೆ- ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಸಾಲರೂಪದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನದ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ.12th Sept
ಸುತ್ತೋಲೆ- ಸಕಾಲ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಛೇರಿ/ಕಾಲೇಜುಗಳ ಸೂಚನಾ ಫಲಕದ ಮೇಲೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.12th Sept
ಸುತ್ತೋಲೆ- ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಬೋಧಕ ಮತ್ತು ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರ 2018-19ನೇ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ.12th Sept
ಸುತ್ತೋಲೆ- ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳಿಗೆ  ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.12th Sept
ಸುತ್ತೋಲೆ- ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಕಾಲೇಜುಗಳ ವೃತ್ತಿ ಪದೋನ್ನತಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ (Higher) ಎ.ಜಿ.ಪಿ. ರೂ.9000/- ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.07th Sept
ಸುತ್ತೋಲೆ - ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.07th Sept
ಸುತ್ತೋಲೆ - ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಸೇವಾ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ನಮೂದು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.28th Aug.
ಸುತ್ತೋಲೆ- 2020ನೇ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜು , ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜುಗಳ ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಬೋಧಕ ಮತ್ತು ಬೋಧಕೇತರ ನೌಕರರುಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.27th Aug.
ಎನ್.ಐ.ಸಿ. ಸರ್ವರ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ
ಬೆಂಗಳೂರು
ರಚನೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ
ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ, ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ,
ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು
ರಚನೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ
ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ, ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ,
ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು
© ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560 001, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಭಾರತ.